Error: Repetier-Host after click on Load for Gcode witn double dot ( : ) sign in name on Server tab

Repetier-Host V2.1.3 display Error dialog after click on Load for Gcode witn double dot ( : ) sign in name on Server tab (screenshot.png). Doing on the Windows 10 64bit.

How to reproduce:

1. Genereta and Save to Server Gcode with sign double dot ( : ) in the name (E.g.: rail_mount_up_complete_0.1mm:ABS-ND ).
2. Go to the Server Tab
3. Select this Gcode with double dot ( : ) in name and click on the Load button -> Display Error dialog.

Stack Trace:

Informace o vyvolání ladění JIT najdete na konci této zprávy,
nikoli v tomto dialogovém okně.

************** Text výjimky **************
System.NotSupportedException: Uvedený formát cesty není podporován.
   v System.Security.Permissions.FileIOPermission.EmulateFileIOPermissionChecks(String fullPath)
   v System.Security.Permissions.FileIOPermission.QuickDemand(FileIOPermissionAccess access, String fullPath, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath)
   v System.IO.FileInfo.Init(String fileName, Boolean checkHost)
   v RepetierHost.view.RepetierEditor.set_PreferredSaveName(String value)
   v RepetierServerConnector.ServerPrint.buttonPreview_Click(Object sender, EventArgs e)
   v System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   v System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   v System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   v System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   v System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   v System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Načtená sestavení **************
mscorlib
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3132.0 built by: NET472REL1LAST
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
RepetierHost
    Verze sestavení: 2.1.3.0
    Verze Win32: 2.1.3.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/RepetierHost.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3151.0 built by: NET472REL1LAST_B
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
RepetierHostExtender
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/RepetierHostExtender.DLL
----------------------------------------
System.Configuration
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Core
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3160.0 built by: NET472REL1LAST_C
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
OpenTK
    Verze sestavení: 2.0.0.0
    Verze Win32: 2.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/OpenTK.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_cs_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Accessibility
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
ColorSlider
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/ColorSlider.DLL
----------------------------------------
CuraEngine
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/plugins/CuraEngine/CuraEngine.dll
----------------------------------------
RepetierServerConnector
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/plugins/RepetierServerConnector/RepetierServerConnector.dll
----------------------------------------
RRFirmwares
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/plugins/RRFirmwares/RRFirmwares.dll
----------------------------------------
SlicerSlic3r
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/plugins/SlicerSlic3r/SlicerSlic3r.dll
----------------------------------------
SlicerSlic3rPE
    Verze sestavení: 1.0.0.0
    Verze Win32: 1.0.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/plugins/SlicerSlic3rPE/SlicerSlic3rPE.dll
----------------------------------------
System.ServiceProcess
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
    Verze sestavení: 6.0.0.0
    Verze Win32: 6.0.8.18111
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/Newtonsoft.Json.DLL
----------------------------------------
websocket-sharp
    Verze sestavení: 1.0.2.59611
    Verze Win32: 1.0.2.59611
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/plugins/RepetierServerConnector/websocket-sharp.DLL
----------------------------------------
OpenTK.GLControl
    Verze sestavení: 2.0.0.0
    Verze Win32: 2.0.0
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/OpenTK.GLControl.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_cs_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.resources
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_cs_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
DotNetZip
    Verze sestavení: 1.10.1.0
    Verze Win32: 1.10.1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/DotNetZip.DLL
----------------------------------------
System.Numerics
    Verze sestavení: 4.0.0.0
    Verze Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    Základ kódu (CodeBase): file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------

************** Ladění JIT **************
Aby bylo povoleno ladění JIT, musí konfigurační soubor
pro tuto aplikaci nebo počítač (machine.config) mít
v oddílu system.windows.forms nastavenou hodnotu njitDebugging.
Aplikace rovněž musí být kompilována s povoleným
laděním.

Příklad:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Je-li ladění JIT povoleno, budou všechny neošetřené výjimky
odeslány ladicímu programu JIT, který je registrován v počítači,
a nebudou zpracovány tímto dialogovým oknem.


Comments

  • Double colon is used to separate drive name from the rest and therefore forbidden in filenames. That causes the error message. Will check if that can be fixed inside the loader so it renames the file.
Sign In or Register to comment.